Přihláška za člena ČNS

  Online přihlášku můžete vyplnit níže.

  Pokud chcete přihlášku odeslat poštou nebo e-mailem, příslušné formuláře najdete zde:
  Přihláška za člena ČNS (Soubor .pdf ke stažení)
  Přihláška za člena ČNS (Soubor .xls ke stažení)

  Podrobné informace k členství v ČNS

  Základní údaje

  Trvalé bydliště
  Doručovací adresa
  Ostatní


  Pokud pobočku nevyberete, bude Vám přidělena dle adresy trvalého bydliště.

  ANO

  Informace k platbě členského příspěvku
  Příspěvek se platí za příslušný kalendářní rok.
  Částka Kč – 600,- pro tuzemské členy
  Částka Kč – 800,- pro zahraniční členy

  Ve prospěch účtu – 3099380237
  Kód banky – 0100
  Zpráva pro příjemce – uveďte Vaše jméno!
  V. symbol – při první platbě nevyplňujte (bude Vám přiděleno členské číslo)
  K. symbol – 0379
  S. symbol – rok zaplacení členského příspěvku

  Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami České numismatické společnosti.
  Zavazuji se, že budu dodržovat zásady sběratelské etiky a vyvaruji se všech činů, které by porušovaly cíle a poslání společnosti.

  Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím s jejich zpracováním a uchováním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výhradně pro účely spojené s činností společnosti.

  Jsem si vědom, že právoplatným členem ČNS se stávám až na základě podání přihlášky a uhrazení členského příspěvku.