Členství v ČNS

O členství v České numismatické společnosti (ČNS) může zažádat fyzická osoba starší 18 let pomocí přihlášky. Podmínkou členství v ČNS je úhrada členského příspěvku 600,- Kč pro tuzemské a 800,- Kč pro zahraniční zájemce, kteří mají doručovací adresu mimo Českou republiku. Zahraniční platby se uskutečňují pouze v české měně (CZK) a veškeré poplatky hradí plátce. Výši členského příspěvku na daný rok schvaluje Rada a Konference ČNS.

Přihláška za člena ČNS (Soubor .pdf ke stažení)
Přihláška za člena ČNS (Soubor .xls ke stažení)

Vyplněnou Přihlášku za člena ČNS můžete zaslat pomocí webového formuláře nebo vytisknout a poslat na adresu:

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s.
Arménská 1369/4, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Členský příspěvek uhraďte jedním z následujících způsobů:

 1. Poštovní poukázkou a na adresu ČNS
  (Arménská 1369/4, 101 00 Praha 10)
 2. Převodem na účet
  (Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno.)

Údaje v poukázce nebo v platebním příkazu vyplňte takto:

Uchazeč tuzemsko

Částka Kč – 600,00
Ve prospěch účtů – 20221919/2010 nebo 3099380237/0100
V. symbol – při první platbě nevyplňujte (bude Vám přiděleno členské číslo)
K. symbol – 0379
S. symbol – rok zaplacení členského příspěvku

Uchazeč cizina

Částka Kč – 800,00
IBAN: CZ19 2010 0000 0000 2022 1919
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ4401000000003099380237
V. symbol – při první platbě nevyplňujte (bude Vám přiděleno členské číslo)
K. symbol – 0379
S. symbol – rok zaplacení členského příspěvku

Po obdržení dokumentu a členského příspěvku na Vaši adresu zašleme přijímací dopis. Členství v ČNS vzniká na základě podání a schválení Vaší přihlášky za člena ČNS a dnem úhrady členského příspěvku na daný rok.

Člen si může zvolit kteroukoli pobočku v republice, popřípadě mu bude pobočka přidělena podle trvalého bydliště a může navštěvovat akce pořádané ostatními pobočkami nebo ústředím ČNS.

Výhody členství:

 • společenský klubový život s výměnnými schůzkami a aukcemi
 • Numismatický časopis a Numismatické listy s možností publikace badatelských či sběratelských příspěvků i rozsáhlejších studií
 • účast na odborných přednáškách
 • bezplatné poradenské služby
 • přístup do knihovny ČNS a zapůjčení odborných publikací
 • volná vstupenka na veletrh Sběratel

Informace – Souhlas se zpracováním osobních údajů
(ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Spolek osobní údaje člena zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel:
evidence členské základny a výběr členských příspěvků, zajištění spolkové činnosti při naplňování účelu spolku, kontaktování člena při zajištění spolkové činnosti, evidence účastníků akcí pořádaných spolkem.

Spolek o členovi zpracovává tyto osobní údaje:
titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště a doručovací adresu, fotografie, telefon, e-mail.

Na základě žádosti člena je spolek povinen poskytnout žadateli informace o osobních údajích o něm zpracovaných.