Ztráta průkazu člena

V případě ztráty členského průkazu bude členovi přiděleno nové členské číslo a starý průkaz bude vyřazen z evidence. Nový průkaz bude zaslán na adresu uvedenou v databázi členů po úhradě manipulačního poplatku ve výši 50 Kč na účet ČNS 3099380237/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát, jméno, příjmení.

Žádám o vydání duplikátu průkazu člena České numismatické společnosti