Historie České numismatické společnosti

Založení ČNS předcházelo ustavení několika volných sdružení. Hlavní náplní nejstaršího sdružení Verein für Numismatick zu Prag (1848-1873) byla především vzdělávací činnost. Prvním předsedou sdružení byl policejní ředitel Leopold Sacher-Masoch a záhy po něm do čela nastoupil Jeroným Josef Zeidler, opat premonstrátského kláštera v Praze na Strahově.

Po rozpadu tohoto sdružení se okolo pražského starožitníka Karla Chaury soustředil Kroužek numismatiků v Praze (1913-1919). Jeho členy byly přední osobnosti tehdejšího numismatického života, jako M. Donebauer, E. Fiala, V. Katz a další.

Na tento kroužek navázala Numismatická společnost československá. Byla založena 7. března 1919 a u jejího zrodu stáli znamenití numismatičtí badatelé a sběratelé Eduard Fiala, její první předseda, a Karel Chaura, její první jednatel. Společnost sídlila vždy v Praze a byla prvním sdružením numismatiků s pevným organizačním řádem. Nesdružovala jenom sběratele z tuzemska, ale i ze zahraničí. V jejích řadách působili všichni vědečtí pracovníci numismatického zaměření a také akademičtí sochaři-medailéři a mecenáši.

V roce 1970 byla společnost v rámci federálního uspořádání našeho státu přejmenována na Českou a Slovenskou numismatickou společnost. Ze slovenské části vznikla 17. května 1970 samostatná organizace se sídlem v Bratislavě.

Pokračovatelkou Numismatické společnosti československé se stala Česká numismatická společnost, která byla ustanovena 7. března 1971. Od svého začátku sdružuje nejen sběratele a vědecké pracovníky, ale i vzdělávací a kulturní instituce. Jejími členy jsou tak nejen významní vědci v oboru, ale například i muzea. ČNS zastupuje českou numismatiku i v zahraničí.

S narůstajícím počtem členů došlo v následujících letech k založení jednotlivých poboček, které mají svou právní autonomii a jsou sdruženy pod ústředím ČNS se sídlem v Praze.