Informace o zpracování osobních údajů

Zpracování údajů členů spolku, seznamu členů spolků včetně kontaktů je stanoveno v § 236 občanského zákoníku. Vedení takové evidence je zákonným zpracováním údajů. V tomto případě není nutno, ani nelze vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jako „General Data Protection Regulation“ nebo jako „GDPR“ nijak speciálně neupravuje a tím ani nebrání zpracování kontaktních údajů. Vedení a použití dobrovolně sdělených čísel telefonů či e-mailů, např. pro zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení, např. zpravodajů, je realizací oprávněného zájmu spolku.

Správcem osobních údajů je:

Česká numismatická společnost, z.s. IČO: 00443115, sídlo: Arménská 1369/4, Praha 10, 101 00 (dále jen jako „Správce“)

Mezi dalšími správci osobních údajů jsou:

Pobočné spolky:

 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Lounech, IČ: 491 24 170, Tomanova 2202, 440 01 Louny
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka ve Vsetíně, IČ: 641 23 081, č.p. 115, 756 42 Choryně
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Českých Budějovicích, IČ: 134 97 898, Lannova tř. 238/2, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Praze, IČ: 492 79 220, Arménská 1369/4, Vršovice, 101 00 Praha 10
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Hradci Králové, IČ: 459 79 120, Vysocká 558/8, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Kroměříži, IČ: 181 90 227, Lesní 296/26, Vážany, 767 01 Kroměříž
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Turnově, IČ: 150 45 374, č.p. 2, 511 01 Ohrazenice
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Ústí nad Labem, IČ: 442 25 695 Gočárova 931/10b, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka Papírová platidla, IČ: 457 72 401 Čechova 236/17, Bubeneč, 170 00 Praha 7
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Olomouci, IČ: 452 13 461 Voskovcova 726/4, Nové Sady, 779 00 Olomouc
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Chebu, IČ: 182 35 743, Východní 2109/12, 352 01 Aš
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v České Lípě, IČ: 467 50 347 Husova 1057/13, 470 01 Česká Lípa
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Příbrami, IČ: 470 66 997, Čs. armády 145, Příbram IV, 261 01 Příbram
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Pardubicích, IČ: 464 95 681 kpt. Nálepky 1303, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Jihlavě, IČ: 473 66 541, Ke Skalce 1813/35, 586 01 Jihlava
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Uherském Hradišti, IČ: 462 54 391 Stará Tenice 1199, 686 01 Uherské Hradiště
 • Česká numismatická společnost, pobočka Ivančice, IČ: 484 80 410, Okružní 880/19, 664 91 Ivančice
 • Česká numismatická společnost MB, IČ: 486 78 864, Mladá Boleslav, Jilemnického 1130
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Náchodě, IČ: 486 48 833, č.p. 88, 549 01 Černčice
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Kladně, IČ: 487 02 188, J. Lady 1201, 272 01 Kladno
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Šumperku, IČ: 480 05 584 Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka Třinec, IČ: 487 71 643, Třinec, P. JUDr. Kotaba Emil
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka Liberec – Jablonec nad Nisou, IČ: 432 57 062, Jeronýmova 3284/9, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Domažlicích, IČ: 483 44 401 Chodské náměstí 96, Město, 344 01 Domažlice
 • Česká numismatická společnost,pobočka Karviná, IČ: 646 30 242, Horova 679/13, Ráj, 734 01 Karviná
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Habartově, IČ: 626 38 955 Čs. armády 747, 357 09 Habartov
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Chomutově, IČ: 613 43 145 Poděbradova 947/2, 430 01 Chomutov
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Táboře, IČ: 600 63 033, Jaselská 2322, 390 03 Tábor
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka ve Zlíně, IČ: 644 67 511, Křiby 4713, 760 05 Zlín
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Havířově, IČ: 711 89 254, Arménská 1369/4, Vršovice, 101 00 Praha 10
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Příboře v likvidaci, IČ: 711 94 509 Lomená 1128, 742 58 Příbor
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka Pražské groše, IČ: 751 35 647 Arménská 1369/4, Vršovice, 101 00 Praha 10
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Opavě, IČ: 452 36 941, Matiční 456/2a, Město, 746 01 Opava
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Plzni, IČ: 453 31 669, Zborovská 11/40, Doudlevce, 301 00 Plzeň
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Teplicích, IČ: 460 71 148, Francouzská 1894/16, 415 01 Teplice
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Ústí nad Orlicí, IČ: 150 28 020 Orlice 4, 561 51 Letohrad
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka Nymburk – Poděbrady, IČ: 458 28 920 Úzká 13/12, Poděbrady V, 290 01 Poděbrady
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Brně, IČ: 605 57 966, třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno
 • Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Ostravě, IČ: 488 04 037, Arménská 1369/4, Vršovice, 101 00 Praha 10

Dobrovolně sdělené osobní údaje používané k realizací oprávněného zájmu spolku jsou:

 • Veškeré mé osobní údaje, které jsem uvedl/a v příhlášce k přijetí členství do České numismatické společnosti, z.s.
 • Další mé osobní údaje, které jsem jiným způsobem zpřístupnil/a či zpřístupním Správci zejména, nikoli však výlučně: jméno a příjmení, užívané tituly, adresa bydliště, datum narození, korespondenční adresu, telefon, e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

 • Evidence členské základny České numismatické společnosti, z.s.
 • Zasílání interních materiálů České numismatické společnosti, z.s. zejména zasílání Numismatického časopisu, informací o novinkách v České numismatické společnosti, z.s., zasílání podkladů pro platbu členského příspěvku do České numismatické společnosti, z.s.
 • Kontrola členství při vstupu na spolkové akce pořádané dle stanov.

Způsob uchovávání osobních údajů

osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické i v písemné podobě, a to dle rozhodnutí Správce

 • databáze Správce obsahující mé osobní údaje je umístěna u třetí osoby (Zpracovatele).

Kategorie Třetích osob (Zpracovatelů), kterým mohou být osobní údaje předávány

 • Právní poradci: využití právního poradenství
 • Účetní a daňoví poradci: využití účetních služeb a daňového poradenství, správa a umístění databáze
 • Marketingoví poradci: využití marketingového poradenství a služeb Poskytovatelé IT služeb: správa IT a správa SW
 • Správce webových stránek: správa webových stránek

Zásady a postupy zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány dle zákona, pouze pro legitimní účely a pro realizaci oprávněného zájmu spolku.

Předávání mimo EU

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

Automatické individuální rozhodování a profilování

Správce při zpracování osobních údajů neprovádí žádné automatické individuální rozhodování ani profilování.

Zabezpečení dat

Správce prohlašuje, že implementoval přiměřená technická a organizační opatření včetně interních kontrol odpovídající možnému hrozícímu riziku. Mezi tato opatření patří zejména: školení pracovníků, pravidelné zálohování, politika bezpečnosti dat.

Poučení o právech dle GDPR

Mám právo:

 • získat potvrzení o tom, zda a které osobní údaje Správce zpracovává a za jakým účelem je zpracovává,
 • získat kategorií osobních údajů,
 • získat seznam příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • na opravu nebo výmaz osobních údajů, na omezení jejich zpracování,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních, údajů mám právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • na informace, že dochází k automatizovanému rozhodování.

Vaše povinnosti

Veškeré poskytnuté informace jsou pravdivé a přesné.

Aktualizace dokumentu

Průběžně může být tento dokument upravován či aktualizován. Jakékoliv změny se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaného znění na webových stránkách www.numismatici.cz. O podstatných změnách informujeme na uvedených webových stránkách v dostatečném předstihu a před datem účinnosti takových změn.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na e-mailu uvedeného na webových stránkách www.numismatici.cz nebo písemně na adrese sídla.