Michal Mašek


Články autora

Porucha on-line aukce

Z důvodu poruchy se páteční část on-line aukce pobočky v Praze nekonala. Páteční část aukce je přeložena na pondělí 27. září na 18,00. Za komlikaci se pobočka Praha omlouvá a děkuje za pochopení.

Nové členské průkazky

12. 8. 2021 bylo rozesláno letní vydání Numismatického časopisu. Jeho součástí je vstupenka na veletrh Sběratel (k odstřižení) a hlavně nová PRŮKAZKA ČLENA ČNS. Prosíme, překontrolujte, že jste průkazku obdrželi. Vkládány byly ručně s dvojitou kontrolou, přesto se mohly vloudit chyby. Napište nám, pokud jste ji nedostali. Kartička nahrazuje dosavadní útržky složenek, kontrola členství je jednoduchá. Na odkazu www.numismatici.cz –

Zálohy na stříbrné pamětní mince 2022

S ohledem na současnou situaci nám zbyl na vybírání záloh na stříbrné pamětní mince běžné kvality a proof pro rok 2022 opět systém posílání záloh jako loni. Pokud by se současný hygienický stav změnil k lepšímu, samozřejmě najedeme opět na běžné vybírání na našich schůzkách. Po souhlasu vedení pražské pobočky, vám tedy opět nabízím možnost poslat patřičnou částku

Nihil Novum, aneb vzpomínky člena na vydávání Numismatických listů

Píše se rok 2021 a rozběhla se elektronická diskuze na Otevřeným dopisem, který napsal přítel Mgr. Ondřej Černohorský, který v něm vyslovil svůj názor ohledně (ne)vydávání Numismatických listů. Názor korektní a jasný. Psal se rok 1971 (jo, jo, už je to půl století), když tehdejší výbor ČNS probíral aktuální problémy společnosti a – světe div se – i Numismatických listů.

Otevřený dopis členů ČNS pověřenému řediteli Historického muzea k nevydávání Numismatických listů (časopisu Národního muzea)

Otevřený dopis Mgr. Martinovi Sekerovi Ph.D., statutárnímu zástupci generálního ředitele Národního muzea pověřenému řízením Historického muzea. Vážený pane řediteli, dovolte nám pogratulovat Vám k Vaší nové pozici. Obracíme se na Vás jako numismatici – badatelé, autoři řady vědeckých studií v tomto oboru vydaných mimo jiné v Numismatických listech, a také jako členové České numismatické společnosti, z.s. Důvod proč se

Objednávání medailí Morový tolar skončilo. Nevydražené položky z pražské aukce je možné objednat jako přímý nákup na kral.lu@sezam.cz. AKTUALIZACE KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ ČLENŮ ČNS online formulář Upozorňuji na možnost koupení pamětních medailí a tisků STC k 900. letům řádu premonstrátů. https://youtu.be/…W9s https://youtube.com/…ZKV

Dodražba neprodaných položek z aukce Praha

Na www.numismatika.cz je vyhlášena dodražba neprodaných položek z aukce pobočky ČNS v Praze. U přibližně 1/3 položek je  vyvolávací cena snížená. Limity posílejte na kral.lu@seznam.cz, aukce končí v sobotu 6. 2. 2021.

COVIDeo numismatika: 1. 2. v 19,00 Lukáš Richtera: Materiálové analýzy středověkých mincí a jejich interpretace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, omezení přetrvávají a proto jsme se kromě on-line aukcí vrátili k osvědčeným videopřednáškám. Změnili jsme platformu, únorovou přednášku Lukáše Richtery můžete shlédnout na aplikace Teams. On-line přednáška proběhne v pondělí 1. února od 19,00. Připojit se můžete zde. Později bude zveřejněna na portálu www.youtube.com a na našich stánkách. Těšíme se na hojnou účast!

Ing. Ilja Smetana zemřel

30. 12. 2020 ve 23:35 přestalo tlouct srdce mého milovaného manžela – pana Ilji Smetany. Byl to moudrý a veselý člověk, který říkával, že se člověk musí vzdělávat po celý život a zpřístupňovat své znalosti i ostatním lidem. Jak víte, jeho velkým, téměř celoživotním koníčkem bylo Schlikovské mincování. S tichou pokorou Vás všechny prosím o vzpomínku na zesnulého. Mnoho z Vás jste ho znali,

Pamětní medaile COVID 19

První odražky medaile ČNS, připomínající onemocnění COVID 19, jsou hotové. Distribuce medailí bude probíhat v průběhu prvních měsíců roku. Předsedové poboček budou postupně informováni, vyčkejte, prosím. Kvůli vládním opatřením jsou prezenční schůzky a přednášky zrušeny. (např. přednáška 4. ledna 2021 v Národním muzeu). Příjem objednávek medailí končí 15. března 2021.

Kronika první republiky a dukátové medaile 1920

České dukáty, s.r.o. vydávají 3. díl Kroniky první republiky autora Pavla Kosatíka. Spojení emise 1, 2, 5 a 10dukátových medailí námětově spjatých s vydáním publikací, popisujících události jednoho roku Československé republiky, nemá doposud na českém kulturním poli obdoby.

Výstava Pražský groš v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové otevřelo dlouho očekávanou výstavu, která se věnuje grošovému období. Současná nepříznivá situace nepřeje cestování a navštěvování nejen muzeí, takže otevřena bude pouze nyní o víkendu (10.-11.10.2020) a následně až to dovolí okolnosti po opětovném zpřístupnění muzea veřejnosti.

Vzácná 10 Kč 1993, Radek Havel

V dnešních dnech se opět rozpoutala „zlatá horečka“ v podobě hledání v peněženkách vzácné desetikoruny z roku 1993, která se nedávno vydražila za cca 160 tis. korun. Vzácná desetikoruna se liší od té běžné menším a slabším provedením zkratky „Kč“ Proto nestačí hledat u desetikorunových mincí pouze ročník 1993. Desetikoruny s běžným provedením „Kč“ mají hodnotu nominálu (10 Kč) a pokud přestanou platit, tak

HAVÁRIE NA SEKRETARIÁTU! COVID! Změny termínů aukcí a rušení schůzek! Informace o morovém tolaru a medaili 900 let premonstrátů

Sekretariát ČNS v Arménské ulici byl vytopen, škody jsou poměrně velké včetně zaplavené elektroinstalace. Počasí nepřeje vysoušení, neodkladné věci řešte pomocí mailu. Děkujeme za pochopení. ————— Ražba Morového tolaru je zahájena, domlouváme termín posvěcení zlatých exemplářů. Stříbrné verze budou raženy a expedovány až začátkem příštího roku. Omlouváme se za zdržení a děkujeme za pochopení. ————— Královská kanonie premonstrátů

ČNS v Teplicích vydává medaili spisovatele Miloslava Stingla

Česká numismatická společnost pobočka v Teplicích připravuje vydání medaile dalšího slavného rodáka, cestovatele,etnografa, spisovatele.Miloslava Stingla. Letošního roku by se dožil 90 let. Myslím, že není nutné ho představovat veřejnosti. Jistě se každý z nás setkal aspoň s jednou z jeho publikací.. Medaili navrhl Michal Vitanovský. Tradičně bude v tolarové velikosti 40 mm. Provedení ve stříbře, postříbřené, bronzu a mědi.Vyobrazení v příloze. Přihlášky

Objednávky medailí a publikace

Pozor, objednávejte pouze poštou nebo emailem, formuláře nejsou aktivní! “Morovou medaili”, vydanou Českou numismatickou společností, objednávejte prostřednictvím předsedů poboček – byli informáváni v předstihu emailem. Objednavka-Morovy tolar Publikaci Příběh pražského groše objednávejte na ústředí ČNS. Objednavka-Publikace grose A4 Medaili Strahovského kláštera dle instrukcí na letáku! Objednavka-Strahovska medaile A4 Zpětná obálka Strahovské medaile i všechny 3 letáky byly

Giordano Bruno na „smart minci“ společnosti BHS

Ražená zlatá Smart mince připomínající Giordana Bruna má přiblížit české kulturní veřejnosti člověka, který patřil mezi velikány Evropy a má přitom doložený vztah k naší zemi. Na rozdíl od jiných velkých postav vědy a umění 16. století není dosud vztah Giordana Bruna k naší zemi dostatečně zdůrazněn. V návaznosti na úspěšný projekt Zlaté sluneční soustavy chce společnost BHS, a.s. pokračovat v unikátních “malotressure” ražbách s astrologickou tematikou.

Výstava Šlikové na ostrovském panství

Od 3. července 2020 probíhá ve výstavních prostorách podkroví ostrovského zámku výstava, věnovaná šlechtickému rodu Schliků, který v 15. až 17. století významně ovlivnil ekonomiku a politiku nejen v Českém království, ale i ve střední Evropě. Bližší informace najdete zde

Stříbrné pamětní mince 2021

Vážení a milí spolusběratelé pamětních mincí! S ohledem na současnou situaci nám zbyl na vybírání záloh na stříbrné pamětní mince běžné kvality a proof pro rok 2021 mimořádný termín 21.května a červnový termín. Z tohoto důvodu, po souhlasu vedení pražské pobočky, vám nabízím možnost poslat patřičnou částku na účet 131827219/0300 a do poznámky napsat své jméno a počet sad např.: Merklová 2x BK

Nové termíny aukcí a internetové aukce

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Aukce v pobočce Nymburk-Poděbrady proběhne v sobotu 20. 6. Odložená 179. aukce ČNS pobočky v Brně se uskuteční 20.6.2020. Informace o místě konání jsou součástí katalogu. Zaslané limity platí. Nové limity lze zasílat nejpozději do čtvrtka 18.6. Aukce pobočky v Teplicích proběhne v sobotu 21. 6. Aukce pobočky České Budějovice je přeložena na 12. 9. Jubilejní 100. aukce pobočky Papírová platidla se

Covideo numismatika 7

Česká numismatická společnost ve spolupráci s Národním muzeem, Moravským zemským muzeem, Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře a Regionálními muzei v Jílovém u Prahy a v Kolíně připravila pro své členy i ostatní zájemce sérii virtuálních přednášek. Uskutečněné přednášky jsou dostupné na našem webu. 15. dubna 2020 – Milan Borůvka, Restituční mince/ražby římského císařství 22. dubna 2020 – Michal Mašek, Počátky mincování 29. dubna 2020 –

Covideo numismatika

Česká numismatická společnost ve spolupráci s Národním muzeem, Moravským zemským muzeem, Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře a Regionálními muzei v Jílovém u Prahy a v Kolíně připravila pro své členy i ostatní zájemce sérii virtuálních přednášek a prohlídek. První přednáška se koná ve středu 15. dubna od 18,00.

COVIDeo numismatika

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Česká numismatická společnost ve spolupráci s Národním muzeem, Moravským zemským muzeem, Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře a Regionálními muzei v Jílovém u Prahy a v Kolíně připravila pro své členy i ostatní zájemce sérii virtuálních přednášek a prohlídek. Druhá přednáška se koná ve středu 22. dubna od 18,00. Více informací a přihlášení zde. Účastníci mají možnost živého vstupu do diskuze, případně

Omezený provoz sekretariátu

Vážení přátelé, začátkem roku 2020 započala celková rekonstrukce stávajících a nových prostor sekretariátu ČNS, Arménská 1369/4, Praha 10. V souvislosti s tím je prováděna inventarizace veškerého majetku ústředí ČNS. Během dalších měsíců dojde ke stěhování Ústřední knihovny a archivu ČNS. Veškeré práce vede, provádí a zajišťuje vedoucí sekretariátu mimo svou běžnou agendu. V souvislosti  s tím je provoz sekretariátu značně omezen. Své

2. Letní škola numismatiky 2019

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie, pořádá ve dnech 23. 8 až 25. 8. 2019 2. ročník Letní školy numismatiky. LŠN je setkáním odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem je prezentace numismatiky, a to v nejrůznějších aspektech a dobách (od nálezů po sběratelství, od antiky po novověk). Informační leták ke stažení: Letni skola numismatiky 2019

SLUNEČNÍ SOUSTAVA NA ZLATÝCH PLAKETÁCH OD BHS

Společnost BH Securities, významný český obchodník s cennými papíry a přední distributor investičního zlata, představuje ve spolupráci se švýcarskou rafinerií PAMP a akademickým sochařem Michalem Vitanovským jedinečný projekt oboustranné ražby zlatých jednouncových plaket s motivem Sluneční soustavy. Astronomická témata fascinují výtvarníky již po staletí a stala se předlohou řady uměleckých děl. Zlatá sluneční soustava od medailéra Michala Vitanovského mezi ně přispívá

100 let České numismatické společnosti

Stále je co slavit. Některé oslavy jsou pro zasmání, jiné za to stojí. 100 let nepřetržité činnosti patří mezi ně. V letošním roce oslavíme nejen stoleté výročí samostatné měny, ale také století práce České numismatické společnosti. Slavnostní setkání přátel společnosti k 100. výročí založení se uskuteční ve dnech 22. – 23. listopadu 2019 v Praze. Pátek 22. listopadu 2019 18.00  Zádušní

Bible a mince

Peníze v příbězích Písma svatého. Výstava mincí z biblických příběhů, doplněná dobovými rytinami z fondu Strahovské knihovny. https://www.strahovskyklaster.cz/ Akce pořádaná ke 100. výročí České numismatické společnosti 17. 4. –  26. 6. 2019  

Mince posledních faraonů

Výstava ptolemaiovských mincí v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře https://www.cms-kh.cz/ Akce pořádaná ke 100. výročí České numismatické společnosti 30. 4. – 11. 8. 2019  

Keltové

Až do 24. 2. 2019 bude v Nové budově Národního muzea v Praze otevřena rozsáhlá a v řadě ohledů mimořádná výstava Keltové.