Načítám Akce

« Všechny Akce

2. Rada

3. října 2020

POLIKLINIKA PROSEK
Lovosická 440/40, Praha 9 – Prosek

Program jednání:

Zahájení v 10.00 hod.

 1. Volba komisí mandátové a návrhové.
 2. Kontrola usnesení z jednání 9. Konference delegátů
 3. Zpráva předsedy Výboru
 4. Zpráva hospodáře
 5. Zpráva jednatele
 6. Vystoupení hostů
 7. Zpráva předsedy Revizní komise
 8. Diskuse k předneseným zprávám

Přestávka od 12.00 do 13.00 hod. (oběd)

 1. Projednání návrhů členů ČNS, které byly předloženy Výboru k projednání na 2. Radě 2020 ve stanovené lhůtě:
 2. Přijetí usnesení
 3. Různé

Předpokládaný závěr v 14.00 hod.

Upozornění: Rada je složena z předsedů poboček a členů Výboru.