Otevřený dopis členů ČNS pověřenému řediteli Historického muzea k nevydávání Numismatických listů (časopisu Národního muzea)

Otevřený dopis Mgr. Martinovi Sekerovi Ph.D., statutárnímu zástupci generálního ředitele Národního muzea pověřenému řízením Historického muzea.

Vážený pane řediteli,

dovolte nám pogratulovat Vám k Vaší nové pozici. Obracíme se na Vás jako numismatici – badatelé, autoři řady vědeckých studií v tomto oboru vydaných mimo jiné v Numismatických listech, a také jako členové České numismatické společnosti, z.s. Důvod proč se na Vás obracíme je dlouhodobě neutěšená situace kolem Vaší organizací vydávaného recenzovaného periodika Numismatické listy. Tento časopis s dlouholetou tradicí, založený již roku 1945 Československou numismatickou společností a od roku 1963 vydávaný Národním muzeem, se dlouhodobě potýká s mnoha problémy. Již v první dekádě tohoto tisíciletí bylo jeho vydávání ohroženo, nicméně nakonec se – i díky pomoci České numismatické společnosti – podařilo udržet nejenom vydávání tohoto časopisu, ale i jeho status recenzovaného periodika. V posledních letech opět problémy s vydáváním Numismatických listů značně narůstají, vždyť poslední vydané číslo časopisu nese na obálce ročník 2018 a aktuálně je snad dokonce ohrožena i samotná další existence tohoto periodika.

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí, zda se ze své pozice můžete zasadit o řešení a nápravu tohoto problému. Jsme přesvědčeni, že Numismatické listy je potřebné zachovat, neboť se staly nedílnou součástí zprostředkování výsledků bádání v oboru numismatika zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Věříme, že tento odborný časopis, odebíraný mimo jiné i řadou světových vědeckých institucí, vždy byl velkým přínosem na poli numismatického bádání v tuzemsku i zahraničí a doufáme, že tomu tak bude i nadále.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a Vaší nové funkci a také pevné zdraví a doufáme, že se i nadále budeme moci setkávat s časopisem Numismatické listy jako jeho čtenáři i jako přispívající autoři.

Dne 7. 3. 2021

Mgr. Ondřej Černohorský

člen České numismatické společnosti, z.s. pobočka Pražské groše

ondrej.cernohorsky@e-mail.cz

MUDr. Jan Cihlář

člen České numismatické společnosti, z.s. pobočka Pražské groše

jacihlar@gmail.com

RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

člen České numismatické společnosti, z.s. pobočka Pražské groše

oliver@centrum.cz

Ing. Jan Videman

člen České numismatické společnosti, z.s. pobočka Kroměříž

jan.vid@seznam.cz

RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D.

člen České numismatické společnosti, z.s. pobočka Pražské groše

lukaskucera@volny.cz

Pavel Gregor

člen České numismatické společnosti, z.s. pobočka Pražské groše

pa.gregor@tiscali.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *