Rok antické vzdělanosti

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Masarykovo náměstí 16

zahajuje dne 28. 2. 2019
„Rok antické vzdělanosti“ – IV. ročník Muzejní akademie.

Čtvrtý ročník bude věnován antické civilizaci a její kultuře. Toto časově vzdálené, ale při tom stále živé období lidských dějin představuje totiž jeden z pilířů, na nichž dodnes stojí naše „západní civilizace“. Pokusíme se proto společně nahlédnout do časů, v nichž se rodily takové fenomény, jakými jsou kritické vědecké myšlení, filosofie, demokracie a politická kultura, „moderní“ architektura, hospodářství i finančnictví, ale též populismus, zneužívání moci nebo šíření pověr a iracionálních myšlenkových stereotypů ve společnosti. Průvodci na této cestě do starověku nám také v tomto roce budou zkušení odborníci.

Přednášky začínají v 17.30

 1. 2. PhDr. Petr Juřina, Ph.D.: Antický starověk – jednota v rozmanitosti
  Nejen o tom, kde se vzala starověká středomořská civilizace – základ globální civilizace současné.


 2. 3. Mgr. Martin Bažil, Ph.D: Ovidius – římský básník a jeho cesta k českým čtenářům
  Přednáška představí jednoho z nejnadanějších básníků antického Říma, který svými verši o lásce, vyprávěním o bozích a hrdinech i truchlivými básněmi z vyhnanství dokázal uchvátit generace čtenářů – včetně těch českých – napříč věky.


 3. 4. PhDr. Pavel Titz, Ph.D.: Sýrie a její archeologické dědictví v kontextu antického i současného světa
  Přednáška posluchačům přiblíží území, dějiny a kulturu starověké Sýrie ve vztahu k ostatním součástem antického světa a zmíní také nešťastné okolnosti současné péče o syrské archeologické dědictví.


 4. 5. PhDr. Jiří Militký, Ph.D.: Antická numismatika jako pramenný fond pro poznání starověku
  Přednáška seznamuje posluchače s vývojem a základním přehledem dějin peněz v antickém světě.


 5. 6. PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D. a PhDr. Petr Juřina, Ph.D.: Evropa v odlesku bronzu
  Navzdory obrovským geografickým vzdálenostem, etnickým i jazykovým rozdílům tvořila Evropa doby bronzové spolu se Středomořím jeden kulturní, ekonomický a ideový prostor.


 6. 9. PhDr. Petr Juřina, Ph.D.: Kosmický rozměr císařské propagandy
  Nejen o provázanosti římské politiky s dobovou kosmologickou symbolikou a astrologií.


 7. 10. PhDr. Pavel Titz, Ph.D.: Sex a sexualita v antice
  Přednáška posluchače zavede prostřednictvím antických vyobrazení i textů do někdy intimní, jindy však překvapivě často dost na očích se nacházející sféry života antických Řeků a Římanů.


 8. 26.11. Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.: Recepce a tradice antiky v české architektuře
  Přednáška se zaměří na vědomé i nevědomé užívání principů, kompozic a prvků řeckého a římského stavitelství v české architektuře od středověku do 20. století.


 9. 12. PhDr. Petr Juřina, Ph.D., PhDr. Šárka Juřinová: Příběh naděje a zrady
  Obrázky ze života germánského vládce stojícího na úsvitu „čekých dějin“.

Na závěr této přednášky proběhne slavnostní předání certifikátů absolventům akademie.

Podmínkami pro účast na Muzejní akademii 2019 je:

 • Zájem o historii a její příbuzné obory
 • Věk 10 – 99 let
 • Chuť dozvídat se o naší minulosti nejen to, co stojí v učebnicích
 • Radost z toho vyzkoušet si nejen úlohou studenta archeologie, ale i zažít doprovodné programy, exkurze na historické lokality, které ovšem nejsou podmínkou k získání titulu absolventa akademie a mnoho dalšího, co Vám hodláme v naší Muzejní akademii nabídnout

Přihlášení účastníci obdrží „index“ se stručnými anotacemi jednotlivých přednášek, kam za každou účast na jednotlivých večerech obdrží od přednášejícího zápočet. Studenti, kteří navštíví minimálně 7 z 9 přednášek, získají na závěr absolventský diplom Muzejní akademie.

Prvním krokem pro vstup do programu Muzejní akademie je vyplnění přihlášky, kterou naleznete na stránkách Regionálního muzea v Jílovém, anebo zde na pokladně a její další odevzdání tamtéž či elektronické zaslání na mail reditelka@muzeumjilove.cz. Muzejní akademie stojí 150,- Kč na celý akademický rok, navíc účastníci obdrží při přednáškách drobné občerstvení.

Uvítáme ale i ty, kteří by chtěli vyslechnout jen jednotlivé přednášky jako zájemci o daná témata. Pro ně  je vstupné 30,- Kč na jednu přednášku a odměnou za ně nevšední zážitek a nové vědomosti.

Těšíme se na Vás.

PhDr. Šárka Juřinová
ředitelka muzea

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *