Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách

Přelomovou publikaci z pera Jiřího Militkého o mincování “českých” Keltů vydal Archeologický ústav Akademie věd ČR.

Rozsáhlá publikace je členěna na několik kapitol:

  • vývoj a stávající stav vědeckého poznání
  • sbírkové fondy
  • chronologie
  • předmincovní platidla
  • typologický katalog
  • depoty
  • soupis sídlištních nálezů aj.

Od roku 1933, kdy vyšla průkopnická Paulsenova práce Die Münzprägungen der Boier, se jedná o první publikaci detailně mapující keltskou mincovní produkci předoppidálního období. Všechny jednotlivé exempláře keltských mincí jsou v katalogu podrobně popsány. Publikace je opatřena mimořádně bohatou obrazovou dokumentací.

Publikaci můžete objednat na www.arup.cas.cz

Jiří Militký: Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách
Praha 2018
Archeologický ústav AV ČR
ISBN 978-80-7581-009-0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *