Aukce

V kalen­dá­ři auk­cí jsou uve­de­ny všech­ny auk­ce po­řá­dané po­bočka­mi Čes­ké nu­misma­tické spo­lečnos­ti a další nu­misma­tické auk­ce ko­nané v Čes­ké repub­li­ce. Kliknu­tím na odkaz v kalen­dá­ři zob­razí­te in­terne­tový ka­talog auk­ce. Ví­te-​li o auk­ci, kte­rá není v ka­talogu uve­de­na, za­šle­te nám pro­sím bližší infor­ma­ce.

Přesný soupis konvolutů knih a separátů z knihovny H. A. Dietikera z pražské zářijové aukce 2/2012

01.09.2012 | Michal Mašek

Vzhledem k velkému počtu drobných cizojazyčných knih je část Dietikerovy knihovny nabíduta ve velkých konvolutech. PŘIPOMÍNÁME VŠEM ZÁJEMCŮM, ŽE TENTO SOUPIS NEBUDE VZHLEDEM K DÉLCE UMÍSTĚN V TIŠTĚNÉM KATALOGU! …

celý článek…

Dražba Dietikerovy numismatické knihovny

05.08.2012 | Michal Mašek

V pražské zařijové aukci bude nabídnuta numismatická knihovna proslulého a celosvětově známého numismatika Hanse Alfreda Dietikera. Tento sběratel bohemiky vstoupil do historie numismatiky nejen jako tvůrce jedné z nejvýznamějších soukromých sbírek če…

celý článek…

Termíny aukcí 2010

05.11.2009 | Michal Mašek

Do odkazu www.numismatici.cz/cs/article/43/Kalendar-aukci byly doplněny termíny aukcí, které se budou konat v roce 2010. Překontrolujte je, případné chyby, doplnění či změny oznamte co nejdříve. Zejména prosím o upřesnění míst koná…

celý článek…

Zajímavosti, vzácnosti i unikáty v nabídce zářijové 57. aukce pražské pobočky České numismatické společnosti

05.09.2012 | Zdeněk Petráň

84. aukce pobočky Papírová platidla, Praha 31.3.2012

19.03.2012 | Michal Mašek

Falza vzácných českých mincí v Künkerově 154. aukci

29.06.2009 | Tomáš Smělý

Zajímavá květnová aukce

28.06.2009 | František Křesťan

Vzácné české ražby v aukci ČNS, pobočky v Táboře

07.04.2009 | Tomáš Smělý