Výroční členská schůze ČNS Hradec Králové 21.3.2015

16.01.2015 | Tomáš Smělý

Výbor pobočky České numismatické společnosti v Hradci Králové zve všechny své členy na VÝROČNÍ  ČLENSKOU  SCHŮZI, která se koná v sobotu 21. března 2015 v 13.30 hod. v restauraci Springfield Club v městské tržnici (Gayerova kasárna).

P R O G R A M :
1.    Zahájení a volba komisí
2.    Zpráva o činnosti
3.    Zpráva hospodáře pobočky
4.    Zpráva revizní komise
5.    Diskuse
6.    Volby nového výboru pobočky

PŘESTÁVKA

7.    Vyhlášení výsledků voleb
8.    Plán činnosti na rok 2015
9.    Finanční rozpočet na rok 2015
10.    Usnesení
11.    Přednáška PhDr. Luboše Polanského
 

Diskuze