Kalendář aukcí

08.04.2009

V kalen­dá­ři auk­cí jsou uve­de­ny všech­ny auk­ce po­řá­dané po­bočka­mi Čes­ké nu­misma­tické spo­lečnos­ti a všech­ny další nu­misma­tické auk­ce ko­nané v Čes­ké repub­li­ce. Kliknu­tím na odkaz v kalen­dá­ři zob­razí­te in­terne­tový ka­talog auk­ce. Ví­te-​li o auk­ci, kte­rá není v ka­talogu uve­de­na, za­šle­te nám pro­sím bližší infor­ma­ce.

Nejbližší aukce

Září

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 15.09.2018

Pořádá: ČNS, Hradec Králové
Datum: 16.09.2018

Pořádá: ČNS, Tábor
Datum: 29.09.2018

Říjen

Pořádá: ČNS, Brno
Datum: 13.10.2018

Pořádá: ČNS, Kladno
Datum: 20.10.2018

Pořádá: ČNS, Cheb
Datum: 27.10.2018

Pořádá: ČNS, Teplice
Datum: 28.10.2018

Listopad

Pořádá: ČNS, Papírová platidla
Datum: 03.11.2018

Pořádá: ČNS, Šumperk
Datum: 10.11.2018

Prosinec

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 15.12.2018

Únor

Pořádá: ČNS, Hradec Králové
Datum: 17.02.2019

Pořádá: ČNS, Ústí nad Labem
Datum: 23.02.2019

Březen

Pořádá: ČNS, Příbram
Datum: 16.03.2019

Pořádá: ČNS, Tábor
Datum: 30.03.2019

Duben

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 06.04.2019

Pořádá: ČNS, Liberec - Jablonec
Datum: 27.04.2019

Pořádá: ČNS, Teplice
Datum: 28.04.2019

Květen

Pořádá: ČNS, Šumperk
Datum: 11.05.2019

Červen

Pořádá: ČNS, Cheb
Datum: 08.06.2019

Září

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 14.09.2019

Pořádá: ČNS, Hradec Králové
Datum: 22.09.2019

Pořádá: ČNS, Tábor
Datum: 28.09.2019

Říjen

Pořádá: ČNS, Teplice
Datum: 27.10.2019

Listopad

Pořádá: ČNS, Šumperk
Datum: 09.11.2019

Prosinec

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 14.12.2019

Únor

Pořádá: ČNS, Hradec Králové
Datum: 16.02.2020

Září

Pořádá: ČNS, Hradec Králové
Datum: 20.09.2020