Kalendář aukcí

08.04.2009

V kalen­dá­ři auk­cí jsou uve­de­ny všech­ny auk­ce po­řá­dané po­bočka­mi Čes­ké nu­misma­tické spo­lečnos­ti a všech­ny další nu­misma­tické auk­ce ko­nané v Čes­ké repub­li­ce. Kliknu­tím na odkaz v kalen­dá­ři zob­razí­te in­terne­tový ka­talog auk­ce. Ví­te-​li o auk­ci, kte­rá není v ka­talogu uve­de­na, za­šle­te nám pro­sím bližší infor­ma­ce.

Nejbližší aukce

Duben

Pořádá: ČNS, Tábor
Datum: 01.04.2017

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 08.04.2017

Pořádá: ČNS, Havířov
Datum: 09.04.2017

Pořádá: ČNS, Papírová platidla
Datum: 22.04.2017

DUKÁT Brno

Pořádá:
Datum: 22.04.2017

Pořádá: ČNS, Teplice
Datum: 23.04.2017

Pořádá: ČNS, Liberec - Jablonec
Datum: 29.04.2017

Květen

Pořádá: ČNS, České Budějovice
Datum: 13.05.2017

Pořádá: ČNS, Šumperk
Datum: 13.05.2017

AUREA Praha

Pořádá:
Datum: 20.05.2017

AUREA Praha

Pořádá:
Datum: 21.05.2017

Červen

DUKÁT Brno - korespondenční

Pořádá:
Datum: 07.06.2017

Pořádá: ČNS, Cheb
Datum: 10.06.2017

Září

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 16.09.2017

Pořádá: ČNS, Hradec Králové
Datum: 17.09.2017

Pořádá: ČNS, Tábor
Datum: 30.09.2017

Říjen

Pořádá: ČNS, Havířov
Datum: 08.10.2017

Pořádá: ČNS, Brno
Datum: 14.10.2017

Pořádá: ČNS, Kladno
Datum: 21.10.2017

Pořádá: ČNS, Teplice
Datum: 22.10.2017

Listopad

Pořádá: ČNS, Papírová platidla
Datum: 04.11.2017

Pořádá: ČNS, Šumperk
Datum: 11.11.2017

Prosinec

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 16.12.2017

Květen

Pořádá: ČNS, Šumperk
Datum: 12.05.2018

Listopad

Pořádá: ČNS, Šumperk
Datum: 10.11.2018