Kalendář aukcí

08.04.2009

V kalen­dá­ři auk­cí jsou uve­de­ny všech­ny auk­ce po­řá­dané po­bočka­mi Čes­ké nu­misma­tické spo­lečnos­ti a všech­ny další nu­misma­tické auk­ce ko­nané v Čes­ké repub­li­ce. Kliknu­tím na odkaz v kalen­dá­ři zob­razí­te in­terne­tový ka­talog auk­ce. Ví­te-​li o auk­ci, kte­rá není v ka­talogu uve­de­na, za­šle­te nám pro­sím bližší infor­ma­ce.

Nejbližší aukce

Červen

Pořádá: ČNS, Kroměříž
Datum: 05.06.2016

NUMMUS Praha korespondenční

Pořádá:
Datum: 12.06.2016

Pořádá: ČNS, Cheb
Datum: 18.06.2016

Září

NUMISMATIKA Třinec

Pořádá:
Datum: 04.09.2016

Veletrh SBĚRATEL 2016

Pořádá:
Datum: 08.09.2016

Veletrh SBĚRATEL 2016

Pořádá:
Datum: 09.09.2016

Veletrh SBĚRATEL 2016

Pořádá:
Datum: 10.09.2016

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 17.09.2016

Pořádá: ČNS, Hradec Králové
Datum: 18.09.2016

Pořádá: ČNS, Tábor
Datum: 24.09.2016

Říjen

Pořádá: ČNS, Brno
Datum: 01.10.2016

2. RADA ČNS 2016

Pořádá:
Datum: 08.10.2016

Pořádá: ČNS, Kladno
Datum: 15.10.2016

Pořádá: ČNS, Teplice
Datum: 23.10.2016

Listopad

Pořádá: ČNS, Papírová platidla
Datum: 05.11.2016

Pořádá: ČNS, Šumperk
Datum: 12.11.2016

Pořádá: ČNS, Kroměříž
Datum: 27.11.2016

NUMISMATIKA Třinec

Pořádá:
Datum: 27.11.2016

Prosinec

AUREA

Pořádá:
Datum: 03.12.2016

AUREA

Pořádá:
Datum: 04.12.2016

Pořádá: ČNS, Praha, P.O.BOX 33, 120 00 Praha 2
Datum: 10.12.2016

Březen

Pořádá: ČNS, Příbram
Datum: 25.03.2017