Komentář ke zpracování indexu Numismatického časopisu československého

16.03.2012 | Tomáš Smělý

Numismatický časopis československý vycházel v letech 1925–1952, vydavatelem byla Numismatická společnost československá. Celkem vyšlo 22 ročníků. Za dobu fungování časopisu se podařilo na jeho stránkách shromáždit ohromné množství informací, které jsou  dodnes pro každého numismatika, zejména pokud se zabývá českou numismatikou, cennou studnicí poznání. Využití časopisu pro numismatické bádání bylo bohužel po dlouhou dobu ztíženo absencí podrobných rejstříků.  Je proto potěšitelné, že Česká numismatická společnost se ujala tohoto časově náročného úkolu, zajistila jejich zpracování a nyní může zpracovaný rejstřík nabídnout k využití nejširší veřejnosti z řad zájemců o numismatiku a historii obecně.

Rejstřík byl zpracován formou klíčových výrazů s ohledem na možnosti internetového vyhledávání. Zpracovány byly všechny články, miscellanea a nálezové zprávy, ostatní doplňkové texty zpracovány nebyly. Vyhledávat lze zadáním požadovaného výrazu nebo kombinací více výrazů do vyhledávacího řádku na www.numismatici.cz. Pokud má uživatel zájem vyhledávat pouze v indexu časopisu a ne na celém webu, musí hledaný výraz kombinovat např. s výrazem „Numismatický časopis československý“. V případě jakýchkoliv připomínek ke zpracování klíčových výrazů prosíme o zprávu prostřednictvím odkazu Reagovat na článek.

Z hlediska formy zpracování byly klíčové výrazy zpracovány jako doslovné nebo kodifikované.
Doslovné výrazy respektují znění výrazu tak, jak bylo použito autorem článku (textu). Tj. např. v textu použitý výraz „Hans Spiess“ je uveden jako doslovný klíčový výraz „Hans Spiess“, přestože v jiném textu může být shodná osoba uvedena v přepisu „Jan Špís“. Klíčový výraz tohoto textu je pak „Jan Špís“. Z toho vyplývá potřeba hledat jednotlivé výrazy ve všech přepisech, které přicházejí do úvahy.
Kodifikované výrazy jsou upraveny do jednotného přepisu, bez ohledu na to, jaký přepis použil autor textu. Tj. např. v textu použitý výraz „maley gross“ je uveden jako kodifikovaný klíčový výraz „malý groš“. Kodifikovány jsou nejběžnější a nejfrekventovanější výrazy. Soupis kodifikovaných výrazů je uveden níže. Pokud je výraz zpracován do rejstříku jako kodifikovaný, není již uváděn jako doslovný.

Z hlediska obsahu výrazu byly zpracovány klíčové výrazy:

oborový klíč (např. numismatika, faleristika aj.)

časový a tematický klíč globální (např. antické období, grošové období)

jmenné klíče

 • čeští panovníci a jiní představitelé státní moci
 • cizí panovníci a jiní představitelé státní moci
 • osoby vydavatelé
 • jiné osoby
 • skupinové osoby (např. Slavníkovci, Premonstráti aj.)
 • firmy a instituce (např. Vichr a spol. aj.)
 • místní globální (např. Morava, Lužice aj.)
 • místní detailní (např. Lánov, Stradonice, Na Zátorách aj.)

předmětné klíče

 • nominálový  (např. solidus, dukát aj.)
 • profese a řemesla (např. mincmistr, řezač aj.)
 • specializované objekty a předměty (např. mincovna, razidlo aj.)


nálezových zpráv je vždy uveden klíčový výraz nález. U nálezových zpráv nebyly zpracovány klíčové výrazy pro osobní jména a nominály nevztahující se k českým, moravským a slezským ražbám.

Klíčové výrazy pro osobní jména byla přednostně zpracována v pořadí 1. příjmení 2. jméno 3. predikát (např.: Kozel Zikmund z Reizentolu, Oldřich z Rožmberka). Pokud z textu vyplývá i úřad či funkce osoby, je uveden na poslední pozici (např. Šatný Jiří z Olivetu mincmistr).

Klíčové výrazy pro násobky nominálů jsou uvedeny v podobě např.: 10dukát, 2tolar, pro díly nominálů v podobě např.: půldenár, čtvrttolar.

Klíčové výrazy jsou přednostně zpracovány v 1. pádu jednotného čísla (razidlo>razidla). Klíčové výrazy v pomnožném či množném čísle jsou uvedeny pokud klíčový výraz v čísle jednotném je nelogický nebo neodpovídá běžně používanému výrazu (verková registra>verkový registr).

Přehled kodifikovaných klíčových výrazů
Nejběžněji používané výrazy a výrazy charakterizující základní časová období a základní územní celky jsou kodifikovány:

oborový klíč

 • numismatika
 • faleristika
 • medailistika
 • notafilie
 • heraldika
 • sfragistika
 • metrologie


časový a tematický klíč globální
V případě překrývání období jsou uvedeny dva klíčové výrazy.

 • antické období
 • keltské období
 • denárové a brakteátové období (10. stol. - počátek 14. stol.)
 • grošové období (počátek 14. stol. – počátek 16. stol.)
 • tolarové období (počátek 16. stol. – 1918)
 • moderní období (od 1918)


místní jmenný klíč globální

 • Čechy
 • Morava
 • Slezsko
 • Chebsko
 • Česká Falc
 • Lužice
 • Znojemský úděl
 • Brněnský úděl
 • Olomoucký úděl


místní jmenný klíč detailní

 • samostatné obce na území ČR dle ČSÚ


nominálový předmětný klíč vč. klíčů příbuzných
Není-li uvedeno jinak, zahrnuje klíčový výraz díly i násobky nominálu. Nebylo-li možno ztotožnit v textu uvedený nominál jednoznačně s konkrétním kodifikovaným klíčovým výrazem, je uveden jako doslovný.

antické Řecko

 • statér
 • drachma
 • obol

antický Řím

 • aureus
 • solidus
 • semissis
 • tremissis
 • denár
 • kvinár
 • antoninián
 • cistofor
 • didrachma
 • as
 • dupondius
 • sestercius
 • semis
 • kvadrans
 • tetradrachma
 • autonomní ražba
 • solidus
 • argenteus
 • miliarense
 • siliqua
 • maiorina
 • follis
 • centenionalis
 • medailony

byzantské mincovnictví

 • solidus
 • histamenon
 • follis

keltské mincovnictví

 • statér (zlatý; statér a jeho díly)
 • obol

denárové a brakteátové období – Čechy, Morava, Slezsko, české zahraniční državy

 • denár
 • brakteát velký
 • brakteát střední
 • brakteát malý
 • brakteát český
 • brakteát moravský
 • brakteát (pouze nelze-li detailněji)

grošové období – Čechy, Morava, Slezsko, české zahraniční državy

 • florén
 • dukát
 • kvartník (slezská produkce)
 • pražský groš
 • tlustý pražský groš
 • půlgroš
 • parvus
 • haléř (Karel IV. - Jiří z Poděbrad, německé mincovny)
 • brakteátový haléř (dutý haléř)
 • fenik (německé mincovny; peníz)
 • peníz (Václav IV. - Jiří z Poděbrad; flútek)
 • bílý peníz (Vladislav II. a dále; peníz)
 • tlustý bílý peníz
 • malý peníz (Vladislav II. a dále; haléř, peníz)
 • tlustý malý peníz
 • slezský groš
 • slezský peníz
 • slezský haléř
 • kontramarkovaný pražský groš
 • početní groš (početní peníz)
 • žetony a kovové známky
 • medaile

tolarové období – Čechy, Morava, Slezsko, české zahraniční državy

 • dukát (uherský zlatý)
 • rýnský zlatý
 • tolar
 • hrubá krejcarová ražba (pouze do r. 1800; od hodnoty 10krejcaru vč. výše, zlatník a jeho díly)
 • drobná krejcarová ražba (do r. 1800 do hodnoty 10krejcaru, v letech 1800 - 1892 do hodnoty 30krejcaru)
 • bílý groš
 • malý groš
 • bílý peníz
 • malý peníz (černý peníz, haléř)
 • grešle
 • zlatník (pouze po r. 1800)
 • koruna
 • haléř
 • početní groš (početní peníz)
 • žetony a kovové známky
 • korunovační ražba (korunovační žetony, medaile apod.)
 • medaile (ražby medailového charakteru)
 • jáchymovská medaile (medaile vyráběné v Jáchymově a okolí v 16. stol.)
 • pamětní mince
 • papírové peníze

moderní období

 • dukát
 • koruna
 • haléř
 • žetony a kovové známky
 • medaile
 • pamětní mince
 • papírové peníze

Diskuze