Vydávání Numismatického časopisu obnoveno

01.03.2012 | Michal Mašek

Na říjnové konferenci ČNS (2011) bylo rozhodnuto o vydávání samostatného časopisu. Přípravné práce jsou nyní u konce - první číslo obnoveného Numismatického časopisu vyjde v březnu 2012. Obracíme na zájemce o numismatiku a zejména členy naší společnosti s nabídkou možnosti publikování v novém numismatickém periodiku.

Příspěvky do Numismatického časopisu posílejte redaktorům na níže uvedené maily. Uvedení členové redakce jsou připraveni pomoci se zaslanými příspěvky. Své články zasílejte nejlépe v elektronické formě ve formátu *.doc, fotografie ve formátu *.jpg. Text i fotografie odesílejte najednou, usnadníte tak redaktorům práci. Fotografie musí být přesně pojmenovány, v textu vyznačeny a doplněny krátkým textem, který bude publikován u fotografie. Odborné články mohou být opatřeny poznámkovým aparátem, v tom případě citujte podle zvyklostí Numismatických listů. Prosíme autory, aby uvedli svůj telefon, případně pobočku a sdělili, zda si přejí pod článkem uvést mailovou adresu. Zároveň mohou označit rubriku, do které je příspěvek určen. Pokud nebudete potřebovat pomoc některého z redaktorů, posílejte finální verzi příspěvku (text a obrázky) vždy na adresy mmasek@numismatici.czmrozhon@numismatici.cz.

Zasláním článku nevzniká povinnost jej v zaslané podobě otisknout, z odborných nebo obsahových důvodů může být odmítnut. Díky spolupráci s redaktory to však nepředpokládáme a těšíme se na vaše příspěvky.  Jména autorů jsou v časopise uváděna bez akademických a dalších titulů.

Rubriky Numismatického časopisu:
Odborné články
Příspěvky z numismatiky, faleristiky, notafilie a příbuzných sběratelských oborů (medailérství, historie, archeologie, hospodářská ekonomika, bankovnictví, metrologie a další), různý rozsah, i krátké materiálové poznámky
Ze života společnosti
Články o aktivitě poboček, upozornění na přednášky a konference, zprávy o výstavách, životní jubilea, kronika, vzpomínky členů
Numismatika v zahraničí
Upozornění na zahraniční výstavy, aukce, činnost zahraničních společností
Literatura
Anotace nově vydaných publikací, recenze odborné literatury domácí i zahraniční, překlady zajímavých příspěvků

Redaktoři
Marek Cajthaml - marekcajthaml@centrum.cz (historické i novodobé kovové známky a žetony, nouzové ražby, regionální ražby, historie ražeben)
Milán Dubanič - cns.cz@volny.cz (faleristika, regionální ražby, ze života ČNS, koncepční poznámky)
Martin Foukal - marfou@atlas.cz (medaile, kovové známky, odznaky)
Jiří Fridrichovský - fridrichovsky@volny.cz (antický Řím, bohemika)
Jiří Hána - nszn@seznam.cz (grošové období, bohemika, mincovní technika, chyboražby, obecná a teoretická numismatika, mincovní nálezy)
Michal Mašek - masek.michal@seznam.cz , info@numismatici.cz ,(antické Řecko, přemyslovské ražby, zahraničí, koncepční poznámky)
Zdeněk Petráň - petran.zdenek@volny.cz (antické Řecko a Řím, Keltové, bohemika)
Martin Rozhoň - mrozhon@numismatici.cz (koncepční a obsahové poznámky, notafilie, Čína, moderní světová platidla, nezařazené příspěvky, rodové ražby)
Tomáš Smělý - smely.tomas@centrum.cz (tolarové období, grošové období, bohemika, literatura)
Jan Videman - jan.vid@seznam.cz (přemyslovské ražby, moravské mince, církevní ražby)
Pavel Vojtíšek - pavojt@natur.cuni.cz (bohemika, literatura)
 

Diskuze