Program numismatických přednášek v Národním muzeu

01.02.2018 | Michal Mašek

Česká numismatická společnost zve všechny přátele numismatiky a historie na veřejné přednášky zaměřené na různá témata z oboru numismatiky a též oborů příbuzných (faleristika, notafilie). Přednášky se konají v posluchárně Nové budovy Národního muzea vždy v první pondělí v měsíci od 17:30 hod. Vstup je zdarma. Novou budovu Národního muzea (budova bývalého Federálního shromáždění) naleznete v těsném sousedství historické budovy Národního muzea, na Vinohradské třídě.

Připravované přednášky

4. června 2018

Michal Mašek, Sófytés a Andragorás, mince efemérních králů

Seznámení s mincemi dvou nedynastických emitentů z asijských helénistických kulturních okruhů

----------------------------------------------------

Milan Borůvka, Mincovní památky římských legií
Struktura armády v antickém římě. Vliv armády na vzhled a obrazovou náplň mincí. Tzv. legionářské denáry nejen Marca Antonia.
 -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Archiv přednášek

1. 5. 2018

Květnová přednáška z důvodu svátků odpadá

5. 2. 2018

Jiří Purš: "Římské mince ražené k výbuchu Vesuvu v roce 79"


4.9. 2017

Vlastimil Novák, Raně středověké moravsko-slezské mincovní nálezy s islámským stříbrem: Polská stopa

spojeno s prezentací knihy

NOVÁK V., VIDEMAN J., KOUŘIL P., RICHTERA L., ZMRZLÝ M.: Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně-Popůvkách/ Hacksilver Hoard dating back to the end of the 10th century and found in Kojetín-Popůvky, Czech Republic. Praha 2016.

2. 10. 2017

Jiří Chvojka, Marie Terezie a její mincovnictví

Přednáška, věnující se mincím  významné panovnice, za jejíž vlády byly zavedeny bankovky i měděné drobné mince. Od jejího narození letos uběhlo 300 let.

 6. 11. 2017

Thiddag, 1000 let výročí od úmrtí 3. biskupa pražského, Michal Mašek, Zdeněk Petráň, Luboš Polanský

Soubor tří příspěvků o životě a mincích tohoto opomíjeného hodnostáře.

4. 12. 2017

Luděk Václav Wellner, Ptolemaiovci

Přednáška o základních milnících historie  poslední egyptské dynastie

 2. 1. 2017

změna programu:

Michal Mašek, Archeologický výzkum v Uzbekistánu a nálezy mincí

8. 1. 2017

Michal Mašek, Mince posledních faraonů

Přednáška doplňující probíhající výstavu ptolemaiovských mincí ve Strahovské knihovně

Přehled numismatických nálezů dlouhodobého výzkumu české archeologické expedice  v jižním Uzbekistánu z pohledu numismatika a  účastníka jedné kampaně.

6. 2. 2017

Radek Havel, Svatováclavské dukáty

Shrnutí nejnovějších poznatků předního českého badatele v oboru ražeb Československé republiky.

 6. 3. 2017

Milan Borůvka, Období a mincovnictví prvních tetrarchů

Krátký exkurz do období vlády jednoho z nejslavnějších římských císařů - Diocletiana. Seznámení s jeho změnou vlády, jeho spoluvládci, systémem dvou augustů a dvou caesarů a hlavně jednou z největších mincovních reforem antické římské numismatiky.

3. 4. 2017

Jiří Chvojka, Mexický císař Maxmilián a jeho mince

Připomenutí 150. výročí Maxmiliánovy popravy a historické shrnutí významu jeho osoby.

4. 1. 2016

Radek Havel, Přípravné práce pro ražbu obyčejné stříbrné desetikoruny prof. Horejce

V roce 1928 bylo rozhodnuto o zavedení stříbrné měny do našeho peněžního systému. Byla vydána stříbrná pětikoruna a pamětní desetikoruna. Se stejnými parametry, jako pamětní desetikoruna měla vyjít i obyčejná desetikoruna, dle soutěžních modelů prof. Horejce.

Prof. Horejc však do tohoto okamžiku neměl zkušenosti s modelováním plochého reliéfu, proto přípravné práce nebyly bez potíží.

1. 2. 2016

Petr Veselý, Antické obrazy v islámském mincovnictví

Mincovnictví dvou středověkých turkických dynastií, Artukovců a Zangíovců, využívalo vedle dalších námětů také antické mince. Na mincích těchto islámských vladařů z období 12. až raného 15. století můžeme najít antická božstva a mytologické scény, portréty helénistických a římských panovníků, či figurální kompozice převzaté z byzantských mincí. Přednáška poskytne základní historický kontext, stručný přehled těchto mincí a umělecko-historickou analýzu některých z nich.

7. 3. 2016

Milán Dubanič, Ústí nad Labem na medailích

Přehled medailí s tématikou Ústí a okolí

4. 4. 2016

Jiří Chvojka, O padělcích a napodobeninách mincí

Také o tzv. "cikánských mincích"

2. 5. 2016

Milan Borůvka: Václav Jan Seidan a jeho medaile

Známé, neznámé a nepublikované medaile z díla pražského rodáka a jedné z hlavních osobností českých medailérů 19. století. Nepublikované medaile, medaile v jiných kovech, varianty medailí. Vztah V. Seidana k Verein für Numismatik zu Prag. Vztahy s Janem Nepomukem Parisem, Jeronýmem Zeidlerem, Václavem Hankou a dalšími.

5. 9. 2016

Z důvodu konání mezinárodní konference je přednáška zrušena

3. 10. 2016

Jiří Chvojka, Bošilecký poklad

Bošilecký depot unikl častému osudu mincovních nálezů,nebyl rozchvácen, dochoval se v úplnosti i s podrobnými nálezovými okolnostmi a mohl být tedy podrobně odborně zpracován.

7. 11. 2016

Dagmar Grossmannová, Nález mincí pod hradem Pernštejn z období třicetileté války

Prezentace zachráněného nálezu z válečného období.

5. 12. 2016

Zdeněk Petráň, Série pamětních mincí římských panovníků z doby vlády císaře Traiana Decia

Za panování římského císaře Traiana Decia byly vydány pamětní mince zobrazující 11 císařů. Tuto mincovní serii obestírá řada otazníků: Za jakým účelem byly tyto mince vydány a ze které mincovny pocházejí? A proč zrovna právě tito panovníci a ne jiní?
Této zajímavé problematice je věnována přednáška Zdeňka Petráně v pondělí 5.12.2016 od 17,30 v Národním muzeu.
 
6. 6. 2016
Jiří Veselský, Počátky římského mincovnictví
Seznámení s počátky nejuspořádanějšího antického platebního systému.

7. 12. 2015

Vlastimil Novák: Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století nalezený v Kojetíně-Popůvkách. Islámská část.

Popis nálezu a historické okolnosti jeho uložení.

2. 11. 2015 od 16, 00 !!!

POCTA KARLA CHAUROVI (1869-1945)

16,00 pietní akt v Praze na Olšanech (sraz u hlavní brány 15,45):

Michal Mašek: ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST A OBNOVENÍ HROBU KARLA CHAURY


17.30 přednášky v Nové budově Národního muzea:

Eduard Šimek: NUMISMATIK KAREL CHAURA – SBĚRATEL, ORGANIZÁTOR A AUTOR.

Kolektiv autorů: CHAUROVA NUMISMATICKÁ SBÍRKA V NÁRODNÍM MUZEU: 

Luboš Polanský (úvod k edici a středověk), Eduard Šimek (raný novověk), 

Zuzana Holečková (nevládní ražby a novověk), Jan Boublík (Habsburci-Lotrinští), 

Lukáš Funk (Československo), Kamil Smíšek (početní peníze), Jiří Militký (antika).

Michal Mašek: MEDAILE NA OBNOVENÍ HROBU CHAUROVY RODINY.


Vstup zdarma.

5. 10. 2015

Mgr. Kamil Smíšek: Početní peníze z hradu Orlík u Humpolce: nový pohled na staré nálezy

Známý hrad s napodobeninou obytné věže z pohledu numismatika.

 7. 9. 2015

Jiří Militký,  Oppidum Stradonice ve světle nových numismatických výzkumů

Jiří Militký nás seznámí s poznatky o keltských mincích ze Stradonic. Zároveň představí svou nejnovější publikací o Stradonicích.

  1. 6. 2015

Stanislav Suchodolski  "Początki polskiego mennictwa w świetle nowych badań".

Počátky polského mincovnictví od předního polského znalce a profesora

2. 6. 2015

 

Stanislav Suchoolski, "Obol zmarłych w świetle badań na cmentarzysku w miejscowości Bodzia (woj. kujawsko-pomorskie)". - přednáška se koná v Centru medievelistických studií v Jilské

Obol mrtvých ve světle nových poznatků

4. 5. 2015

  Emil Novák, Svatováclavské dukáty

Co všechno víme a nevíme o svatováclavských dukátech? Účast v diskuzi o poválečných emisích a zejména o ročníku 2014 předběžně slíbil i PhDr. Jaroslav Moravec z ČNB.

 13. 4.  2015

Michal Mašek, Mincovní systém řeckého archaického období

Kroisos, Fánes  a Aigína, počátky a prudký rozmach mincování na starém kontinentě

2. 3. 2015

Jiří Chvojka, Druhotné užití mincí
 
Mince použité jako šperk nebo jiné ozdoby.

1. 9. 2014

Jindřich Kudrna, Faleristické památky z doby prusko-rakouské války z roku 1866

Zajímavé postřehy a neotřelý pohled na jednu z největších válek, probíhajících přímo na našem území.

6. 10. 2014

Luboš Polanský, Hradecký nález a jeho interpretace

Nové poznatky a systematika známého denárového nálezu.

3. 11. 2014

Dagmar Grossmannová, Nález Bezuchov

Popis nálezu a zamyšlení vedoucí Numismatického oddělení Moravského zemského muzea nad moravskými ražbami ze 13. století.

1. 12. 2014

Jiří Veselský, Římské rody - mýty a legendy na mincích

Zajímavosti a nové poznatky k republikánským mincím antického Říma.

5. 1. 2015

Radek Havel, Československé oběžné mince, zajímavosti a vzácnosti

Autor nové publikace o čs. oběžných mincích vás  seznámí se zajímavostmi a některými již zapomenutými okolnostmi vzniku československých emisí.

2. 2. 2015

Petr Veselý, Podivný příběh Kleopatry Bohyně, královny syrské

Mince a neobvyklý osud jedné málo známé ženy, která byla dcerou krále, sestrou dvou králů, manželkou tří králů a matkou čtyř králů.

2. 6. 2014

Jiří Militký, Nové poznatky o keltském mincování

Aktuální informace o probíhajícíh výzkumech na českých keltských lokalitách.

12. 5. 2014 pozor, druhé pondělí!!!

Michal Mašek, Úvod do řecké antické numismatiky

Jak vznikly nejstarší nominály? Proč je řecká numismatika tak mnohotvárná? Kdy nastala první inflace?

7. 4. 2014

Petr Charvát, Ibráhím ibn Ja´kúb: Z Córdoby až na konec světa v desátém století

Historické souvislosti spojené s prvními zprávami o počátku českého mincovnictví. Přednáška významného českého orientalisty.

3. 3. 2014

Jiří Chvojka, Mince a poklady v našich a slovenských pověstech

Zajímavé postřehy, týkající se pohádek, rčení a obecně výskytu názvů mincí....

3. 2. 2014

Petr Veselý, Dějiny a mincovnictví seleukovských měst

Po loňské úvodní přednášce, seznamující posluchače se základními historickými a numismatickými fakty o Seleukovské říši, se bude autor věnovat historii seleukovských měst a jejich autonomnímu mincování.

6. 1. 2014

Josef Kounovský, Boxerské povstání v Číně a jeho odraz ve faleristice

Tradiční přednáška předního českého faleristy, přečtená po jeho skonu...

2. 12. 2013

Vlastimil Novák, Islámské stříbro v nálezu Kelč

Zajímavý příspěvek o pronikání islámských mincí na naše území

 4. 11. 2013

Vojtěch Brádle, Nález pražských grošů v obci Kosičky

Příběh nedávnoobjeveného nálezu, autor byl za tuto práci oceněn Cenou ČNSza přínos pro numismatiku.

7. 10. 2013

Marie Imbrová - KAURI, CHEVRON,MINCE.... co je více?

Netradiční přednáška o roli oběživa a platidla v subsaharské Africe, jejich roli v průběhu posledních dvou staletí, přístupu Afričanů k těmto platidlům a jejich užití v odznacích tradiční moci......... a tvorba jejich  aktualní kursů na sběratelských aukcích

 Přednáška afrikanistky a ex-diplomatky  Marie Imbrové, www.imbrova.cz

2. 9. 2013

Tomáš Smělý, Pronikání uherského zlata do středověkých Čech a na Moravu

23. 6. 2013

Marie Imbrová - KAURI, CHEVRON,MINCE.... co je více?

Netradiční přednáška o roli oběživa a platidla v subsaharské Africe, jejich roli v průběhu posledních dvou staletí, přístupu Afričanů k těmto platidlům a jejich užití v odznacích tradiční moci......... a tvorba jejich  aktualní kursů na sběratelských aukcích

 Přednáška afrikanistky a ex-diplomatky  Marie Imbrové, www.imbrova.cz - kvůli povodním přeloženo na říjen 2013

6. 5. 2013

Petr Schneider: Eberhardus, magister monete per Boemiam

Několik sporných otázek týkajících se mincmistrovy osobnosti

8. 4. 2013

Jiří Chvojka, 250 let od vydání první bankovky

Přednáška, která přiblíží počátky užívání bankovek v českých zemích.

Pozor, kvůli kolizi s Velikonocemi se přednáška koná až DRUHÉ PONDĚLÍ V MĚSÍCI

4. 3. 2013

Pavel Radoměrský a Emma Regina (večer s překvapením)

Film  z cyklu pro pamětníky, ve kterém dr. Radoměrský rekonstruoval příběh královny Emmy... Film z cyklu pro pamětníky okomentují Zdeněk Petráň a Luboš Polanský. a možná přijde i...?

4. 2. 2013

Petr Veselý: Dějiny a mincovnictví Seleukovské říše

Nástin dějin a mincovnictví opomíjeného a přitom největšího helénistického státu

 7. 1. 2013

Josef Kounovský, Indie pod britskou nadvládou na soudobých medailích

Již tradičně otevíráme nový přednáškový cyklus přednáškou pana J. Kounovského

3. 12. 2012

  Jiří Chvojka, Méně známé numismatické památky Českých Budějovic

 Tajemství českobudějovických kupolí a tzv. Zázračného obrazu Panny Marie

  5. 11. 2012

Jiří Militký, Oppidum Stradonice ve světle mincovních nálezů

Nejnovější poznatky o kelstké civilizace z první ruky.

1. 10. 2012

 Osmund Bopearachchi

Recent Numismatic Discoveries from Afghanistan and Pakistan: from Alexander the Great to Kanishka I.

3. 9. 2012

Václav Štor, Ašantská závaží na zlato

Zajímavá přednáško o afrických drobných plastikách.

14. 5. 2012

Dagmar Grossmannová, Přehled moravského mincovnictví druhé poloviny 13. stol.

Přehled nejnovějších poznatků o moravském mincování v době vlády nejvýznamnějších přemyslovských králů.

2. 4. 2012

Stanislav Suchodolský, Badanie połączeń stempli - klucz do poznania mennictwa w średniowieczu

Přednáška významného polského vědce

5. 3. 2012

Josef Kounovský, Balkánské války a jejich odraz ve faleristice

Uznávaný falerista pokračuje v přehledu vývoje faleristiky v devatenáctém století.

 

6. 2. 2012

Jiří Fridrichovský , Mincovnictví Jošta Lucemburského

Historie doby vlády významného Lucemburka a přehled jeho ražeb.

2. 1. 2012

Zdeněk Petráň: Pohřebnictví ve starém Římě a jeho odraz na mincích

Autor mnoha článků o římském mincovnictví a spoluautor publikace Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí připravil přednášku na neobvyklé a dosud málo zpracované téma.

5.12.2011

 Beseda s akademickým sochařem Jiřím Dostálem,  ředitelem Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou

7. 11. 2011
Zdeněk Petráň, Konec "stojatých vod" v počátcích českého mincovnictví?

Další zamyšlení renomovaného numismatika  a předního odborníka na počátky denárové ražby nad českým mincovnictvím desátého století, která navazuje na letošní "denárový" ročník.

3. 10. 2011

Marie Imbrová, Když nefungují peníze - hyperinflace v Zimbabwe

Afrikanistka, diplomat české ambasády v Zimbabwe mezi lety 2005 až 2008, významná znalkyně současného afrického umění PhDr.Marie Imbrová připravila přednášku na téma - hyperinflace v Zimbabwe. Zažila jí nejen jako pracovnice české ambasády, ale později i jako turistka. Kromě přehledu zimbabwských bankovek budou posluchači seznámeni s životem lidí, kterým se peníze před očima měnily v papírky a nezbylo jim nic jiného než výměnný obchod. Účastníci přednášky si mohou odnést ukázky zimbabwských inflačních bankovek.

www.imbrova.cz.cc

5.9.2011

Josef Kounovský: Rusko turecké války 19. století a jejich odraz ve faleristice

Pan Josef Kounovský připravil příspěvek z oboru faleristiky na téma Rusko turecké války devatenáctého století a jejich odraz ve faleristice . Znovu upozorňujeme všechny zájemce, že vzhledem k rekonstrukci hlavní budovy se přednášky konají v Nové budově (bývalé Federální shromáždění). Kvůli úsporným opatřením přestalo NM rozesílat písemné pozvánky, informujte proto prosím  případné zájemce o konání této akce. Přednáškový cyklus pokračuje beze změn vždy každé první pondělí v měsíci.

Diskuze